Diabetologie

Diabetes
Jeden z hlavních oborů činnosti našeho centra. Péči v tomto oboru zajišťujeme již od roku 1992 a v současné době patříme počtem pacientů rovněž k největším v našem regionu. Z celkového počtu populace je více než 6% obyvatel postiženo touto chorobou, proto nejen správná léčba, ale i včasná diagnostika tohoto onemocnění snižuje počet následných komplikací, které jsou zejména u neléčených onemocnění velice časté. Ve spolupráci s kardiologickou a neurologickou ordinací se snažíme tyto komplikace co nejvíce eliminovat, nebo je alespoň včas diagnostikovat a následně kvalifikovaně léčit. Provádíme glukózové toleranční testy, v péči máme i gravidní pacientky.

                                                  EDUKACE JAKO SOUČÁST LÉČBY DIABETU MELLITU

Dle závěrů různých studií je edukace základním pilířem úspěšné léčby této nemoci.

Cukrovka je nemoc mnoha tváří a vyvíjí se v čase. Ovlivňuje spoustu jiných nemocí a jiné nemoci ovlivňují cukrovku. Proto je nutné zaměřit se individuálně, učit a vysvětlovat opakovaně. Při edukacích, které organizujeme pro naše klienty dvakrát měsíčně, se snažíme vystihnout nejčastější otázky a podobně jako ve škole je rozdělit do jednotlivých kapitol.

Náš edukační program zahrnuje:

  • Hlavní zásady dietní léčby a stravování i s praktickou ukázkou zdravé stravy
  • Význam fyzické aktivity
  • Samostatná kontrola glykemie, měření a obsluha glukometru
  • Aplikace inzulínu a jeho úskalí
  • Komplikace diabetu mellitu

Edukace pořádáme dvakrát v měsíci. A bude  se  vám věnovat erudovaná sestra pro diabetologii Zuzana KARKOŠKOVÁ, která ráda odpoví na vaše dotazy. Klienti si mohou termín dohodnout telefonicky nebo osobně na recepci