Dopplerometrie

Tepna Zajišťujeme komplexní diagnostiku veškerého cévního systému v lidském organismu. Zejména se zaměřujeme na problematiku žílních a tepenných onemocnění dolních končetin a diagnostiku aterosklerosy mozkových tepen. Provádíme ale i specializovaná dopplerometrická vyšetření, jako je např. vyšetření renálních tepen. Zde pak úzce spolupracujeme s Centrem vaskulárních intervencí v Ostravě Vítkovicích.