Gastroenterologie

Zdravotnické zařízení Gastro-Med MUDr. Radima Bužgy je vybaveno moderní zdravotnickou
technikou potřebnou pro komplexní vyšetřování zažívacího traktu. Očekává vás vysoce
erudovaný tým atestovaných lékařů a sester s praxí v oboru. Naše ambulance se specializují
na diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu. Provádíme endoskopická vyšetření horní
i dolní části trávicí trubice (koloskopie, gastroskopie) a sonografická vyšetření břicha.

Našim klientům poskytujeme kvalitní lékařskou péči vždy na vysoké odborné úrovni, s citlivým přístupem a s ohledem ke každému jednotlivému klientovi.

tel.: 599 509 693