Kardiologie

Srdce Tato odborná ordinace patří k základním ordinacím našeho centra. V našem regionu je onemocnění kardiovaskulárního aparátu na jednom z prvních míst v četnosti úmrtnosti na počet obyvatel. A právě pro tuto skutečnost, se naši lékaři zaměřují nejen na sekundární péči o nemocné s již diagnostikovanou ischemickou chorobou srdeční / po IM nebo plastice nebo bypasu/, ale i na primární prevenci – tedy předcházení výskytu této nemoci. Zde je velice důležitá dobrá spolupráce s praktickými lékaři – ti mají možnost na požádání se zúčastnit jakéhokoliv vyšetření svého pacienta. Na invazivní diagnostice a následné terapii úzce spolupracujeme s kardiocentrem v Nemocnici Třinec Podlesí a FNsP Ostrava Poruba. Někteří naší lékaři se erudují na daných pracovištích a jsou členy invazivního týmu, tím je dán úzký kontakt s pacientem nejen v ordinaci, ale i při následné léčbě.