Psychiatrická ordinace

V ambulanci MP Meditrine pod vedením MUDr. Mgr. Marka Péreze, Ph.D. provádíme diagnostiku a léčbu duševních poruch dospělých, bez omezení diagnóz. V případě klientů mladších 18ti let provádíme základní diagnostiku a doporučíme další postup.

Základem je osobní setkání, rozhovor s klientem, rolišení jeho potřeb. V případě zájmu může být přibrána blízká osoba klienta. Setkání může pobíhat formou psychoterapeuticky vedeného rozhovoru, konzultace, poradenství, nebo se může zaměřit na diagnostiku a farmakologickou léčbu konkrétní duševní poruchy. Kromě správné diagnostiky a léčby je našim cílem komplexní vedení případu, poskytnutí psychoterapeutické podpory a zprostředkování souvisejících medicínských, psychologických nebo sociálních služeb vycházejících z potřeb klienta.