Výběrové řízení na rezidenční místo 2017

Jsme akreditované zdravotnické středisko s možností vzdělávání pro lékaře. Nabízíme prácí v mladém koletivu s možností ubytování ve služebních bytech. 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

  • odborná způsobilost
  • zdravotní způsobilost
  • bezúhonnost
  • zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Způsob hodnocení uchazečů:

  • přihláška (vzor je součástí výběrového řízení, doložte vyplněnou na PC) - KE STAŽENÍ
  • osobní dotazník (vzor je součástí výběrového řízení, doložte vyplněnou na PC - oba listy) - KE STAŽENÍ
  • neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
  • přehled odborné praxe
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, které nesmí být starší 3 měsíců
  • výpis z rejstříků trestů, který nesmí být starší 3 měsíců 

Lhůta pro podání přihlášek: 23.10. - 9.11.2017

Kontaktní údaje:

Dům Zdraví Havířov
Karvinská 1518/5
736 01  Havířov - Město

Bc. Zuzana Varcopová
personální oddělění
email: personalni@dika.cz
tel: +420 724 198 888