Vedení

MUDr. Bedřich Wasserburger, MBA

MUDr. Bedřich Wasserburger, MBA

Vedoucí lékař a ředitel společnosti

 

Mgr. Blanka Šperlingová

Koordinátorka klinických studií

Ředitelka zdravotně sociálního a vzdělávacího ústavu RK