Layout 2

doctors

Ing. Pavel Kobe

Ekonomický a provozní ředitel

Mgr. Blanka Šperlingová

Koordinátorka klinických studií, Ředitelka zdravotně sociálního a vzdělávacího ústavu RK

MUDr. Bedřich Wasserburger, MBA

Vedoucí lékař a ředitel společnosti

MUDr. Hilde Wasserburgerová

Zástupce ředitele společnosti, odborný lékař